ابزار سایت


نوار کناری

در ScienceTalk (گفتگوی علمی) ما در مورد مباحث علمی با روش و مدلی جدید گفتگو میکنیم شما نیز میتوانید مبتنی بر این روش که یک روش مبتنی بر کار گروهی و هم آموزی می باشد گفتگوی علمی خود را در مورد بحث مورد نظر خود شروع کنید.

گفتگوی علمی چیست؟

روش عضویت در ScienceTalk

اخبار و رویدادها

روش و قوانین

حمایت کنندگان

خرید کتاب گفتگوی علمی

لیست کامل گفتگوهای علمی


عمومی:حمایت_کنندگان

حمایت کنندگان Science Talk

گفتگوی علمی Science Talk توسط مهدی جلالی در اردیبهشت 1397 (در دانشگاه فردوسی مشهد) معرفی شده است. این روش هدیه است برای ایرانیان تا بتواننند بر اساس آن تحولی ریشه ای و پایدار در نظام آموزشی و یادگیری سطوح عالی و احتمالا در آینده در سطوح ابتدایی ایجاد کنند.

شما نیز می توانید با روش های مختلف از ما حمایت کنید.

روش های حمایت

  • فراهم سازی فضای برگزاری جلسات گروه های علمی ScienceTalk
  • اطلاع رسانی و پوشش خبری رویدادهای ScienceTalk در وب سایت یا شبکه های اجتماعی تحت پوشش شما
  • حمایت مالی از گروه های علمی مرتبط با صنعت/ سازمان
  • روش های دیگری شما پیشنهاد میدهید

حمایت کنندگان

عمومی/حمایت_کنندگان.txt · آخرین ویرایش: 2018/06/23 01:49 توسط jalali