ابزار سایت


نوار کناری

در ScienceTalk (گفتگوی علمی) ما در مورد مباحث علمی با روش و مدلی جدید گفتگو میکنیم شما نیز میتوانید مبتنی بر این روش که یک روش مبتنی بر کار گروهی و هم آموزی می باشد گفتگوی علمی خود را در مورد بحث مورد نظر خود شروع کنید.

گفتگوی علمی چیست؟

روش عضویت در ScienceTalk

اخبار و رویدادها

روش و قوانین

حمایت کنندگان

خرید کتاب گفتگوی علمی

لیست کامل گفتگوهای علمی


عمومی:رویدادها

رویدادهای گفتگوی علمی

29/3/1397 اولین جلسه گروه BPMN مشهد برگزار شد

اولین جلسه سطح یک گروه BPMN مشهد در تاریخ 29/3/1397 با حضور اعضاء سطح یک BPMN برگزار شد. با توجه به امتحان های اعضاء دانشجو، این جلسه با شرکت ده نفر از اعضاء سطح یک برگزار شد.

اولین رویداد اجتماع ScienceTalk مشهد برگزار شد

اولین گفتگوی علمی ScienceTalk با حضور دانشجویان، علم آموزان، اساتید دانشگاه و نمایندگان دولت و صنعت در تاریخ 1/3/1397 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد توجه اینکه تاریخ های برگزاری جلسات تغییر یافته است، جهت اطلاع از جلسات بعدی به گروه BPMN مشهد مراجعه کنید

عمومی/رویدادها.txt · آخرین ویرایش: 2018/06/20 21:43 توسط jalali