ابزار سایت


نوار کناری

در ScienceTalk (گفتگوی علمی) ما در مورد مباحث علمی با روش و مدلی جدید گفتگو میکنیم شما نیز میتوانید مبتنی بر این روش که یک روش مبتنی بر کار گروهی و هم آموزی می باشد گفتگوی علمی خود را در مورد بحث مورد نظر خود شروع کنید.

گفتگوی علمی چیست؟

روش عضویت در ScienceTalk

اخبار و رویدادها

روش و قوانین

حمایت کنندگان

خرید کتاب گفتگوی علمی

لیست کامل گفتگوهای علمی


عمومی:گفتگوی_علمی_چیست

گفتگوی علمی چیست

گفتگوی علمی یا Science Talk یک پارادایم جدید آموزشی است.

در Science Talk در قالب گروه های علمی محلی که به صورت مجازی و واقعی در تعامل هستند به گفتگو و آموزش علوم مختلف می پردازیم. گروه های علمی Science Talk محفل های علمی هستند که در آنها در حوزه های علمی مختلف بر اساس یک روش مدون و سیستماتیک بحث و گفتگو می شود، هم آموزی می شود و تحقیق می شود.

دانلود فیلم آموزشی معرفی Science Talk در دانشگاه فردوسی مشهد، 30 ام اردیبهشت 1397: https://www.dropbox.com/s/rgdstyed5tk0jgj/st-main-mashhad-13970230.mp4?dl=0

عمومی/گفتگوی_علمی_چیست.txt · آخرین ویرایش: 2018/05/23 03:03 توسط jalali