ابزار سایت


نوار کناری

گفتگوی علمی: هم آموزی علم، فن و هنر

گفتگوی علمی چیست؟

روش عضویت در ScienceTalk

سؤالهای متداول

روش و قوانین

حمایت کنندگان

خرید کتاب گفتگوی علمی

لیست کامل گفتگوهای علمی


sciencetalks:bpmn:bpmn-iran:about

گفتگوی علمی BPMN ایران

BPMN چیست؟

BPMN یا Business Process Model and Notation مجموعه ای از نمادهای استاندارد و مورد توافق در جهان است که برای مدلسازی فرآیندهای سازمانی و ارتباطات بین آنها استفاده می شود. به نمودارهایی که با استفاده از مجموعه نماد BPMN تهیه می شود، BPD یا Business Process Diagram می گویند.


بر اساس قوانین اختصاصی این گروه، جلسات این گروه تا زمانی که کمتر از 50 هم آموز فعال عضو داشته باشد، به صورت همزمان برای تمامی سطوح انجام خواهد شد. لذا جلسات سطح یک، دو و سه با هم برگزار خواهند شد.


افرادی که عضویت گفتگوی علمی ندارند، میتوانند به صورت رایگان در یکی از جلسات هم آموزی BPMN شرکت نمایند. جهت اخذ عضویت گفتگوی علمی به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید.

لینک های گروه

مالک گروه

مهدی جلالی جهت عضویت از طریق تلگرام، واتزآپ یا تلفنی تماس بگیرید: 09356206726 جلالی

مشخصات گروه

عنوان: مدلسازی فرآیندها با BPMN ایران

کد گفتگوی علمی: st1

تاریخ تأسیس: 5/3/1397 یا 26/5/2018

سرپرست: مهدی جلالی (از تاریخ 5/3/1397 تا کنون)

حمایت کنندگان

می‌توانید دیدگاه بگذارید اگر وارد شده باشید.
sciencetalks/bpmn/bpmn-iran/about.txt · آخرین ویرایش: 2019/02/17 19:47 توسط jalali