ابزار سایت


نوار کناری

در ScienceTalk (گفتگوی علمی) ما در مورد مباحث علمی با روش و مدلی جدید گفتگو میکنیم شما نیز میتوانید مبتنی بر این روش که یک روش مبتنی بر کار گروهی و هم آموزی می باشد گفتگوی علمی خود را در مورد بحث مورد نظر خود شروع کنید.

گفتگوی علمی چیست؟

روش عضویت در ScienceTalk

اخبار و رویدادها

روش و قوانین

حمایت کنندگان

خرید کتاب گفتگوی علمی

لیست کامل گفتگوهای علمی


sciencetalks:bpmn:bpmn-mashhad:question:st1q12

SVN چیست؟ Git چیست؟ و چه ابزارهایی از قابلیتی مشابه SVN درخصوص مدلسازی فرآیندها پشتیبانی می کنند؟

از طرف: مهدی جلالی

محل: جلسه حضوری

پاسخ نهایی

ندارد

پاسخ دهنده: ندارد

می‌توانید دیدگاه بگذارید اگر وارد شده باشید.
sciencetalks/bpmn/bpmn-mashhad/question/st1q12.txt · آخرین ویرایش: 2018/07/04 02:38 توسط jalali