ابزار سایت


نوار کناری

در ScienceTalk (گفتگوی علمی) ما در مورد مباحث علمی با روش و مدلی جدید گفتگو میکنیم شما نیز میتوانید مبتنی بر این روش که یک روش مبتنی بر کار گروهی و هم آموزی می باشد گفتگوی علمی خود را در مورد بحث مورد نظر خود شروع کنید.

گفتگوی علمی چیست؟

روش عضویت در ScienceTalk

اخبار و رویدادها

روش و قوانین

حمایت کنندگان

خرید کتاب گفتگوی علمی

لیست کامل گفتگوهای علمی


sciencetalks:bpmn:bpmn-mashhad:question:st1q17

تفاوت بین سیستم و فرآیند چیست؟

شرح کامل سوال: با توجه به تعریف واژه فرآیند و واژه سیستم، تفاوت بین فرآیند و سیستم را بیان کنید.

از طرف: مهدی جلالی

محل: جلسه حضوری

پاسخ نهایی

ندارد

پاسخ دهنده: ندارد

بحث

رابعه قائمی, 2018/07/11 12:50

یك فرآیند کسب و کار عبارت است از فعالیتهای هماهنگ در راستای دستیابی به هدفی مشخص که توسط مشارکت کنندگان در فرآیند اجرا شده و دارای ورودی و خروجی مشخصی می باشد ولی سیستم، مجموعه‌ای از اجزای مرتبط مانند نرم افزار ها ،‌فرآیندها و غیره است که در راستای دستیابی به ماموریت خاصی، بین آنها ارتباط بوجود می آورد .

می‌توانید دیدگاه بگذارید اگر وارد شده باشید.
sciencetalks/bpmn/bpmn-mashhad/question/st1q17.txt · آخرین ویرایش: 2018/07/11 01:20 توسط jalali