ابزار سایت


نوار کناری

در ScienceTalk (گفتگوی علمی) ما در مورد مباحث علمی با روش و مدلی جدید گفتگو میکنیم شما نیز میتوانید مبتنی بر این روش که یک روش مبتنی بر کار گروهی و هم آموزی می باشد گفتگوی علمی خود را در مورد بحث مورد نظر خود شروع کنید.

گفتگوی علمی چیست؟

روش عضویت در ScienceTalk

اخبار و رویدادها

روش و قوانین

حمایت کنندگان

خرید کتاب گفتگوی علمی

لیست کامل گفتگوهای علمی


sciencetalks:bpmn:bpmn-mashhad:question:st1q4

چطور میتونیم از بروزرسانی استاندارد BPMN مطلع بشویم؟

شرح کامل سوال: با چه روشی از آخرین بروزرسانی استاندارد اطلاع پیدا کنیم و اینکه این استاندارد مدلسازی در چه محلی منتشر می شود؟ می خواهیم اطمینان پیدا کنیم همیشه بر اساس آخرین نسخه پیش می رویم.

از طرف: مهدی جلالی

محل: تلگرام

پاسخ نهایی

ندارد

پاسخ دهنده: ندارد

می‌توانید دیدگاه بگذارید اگر وارد شده باشید.
sciencetalks/bpmn/bpmn-mashhad/question/st1q4.txt · آخرین ویرایش: 2018/06/02 22:17 توسط jalali